Pravilnik nagradnog natječaja “Osvoji platnene tenisice” Planet obuća·10.8.2022.

 

PRIREĐIVAČ I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA


Priređivač NINA COMMERCE d.o.o. (dalje u tekstu: Organizator), Slavonska avenija 19a,
10000 Zagreb, OIB: 68752705507 organizira nagradni natječaj u svrhu promocije
Organizatorovih usluga i proizvoda.


NAGRADE


Ukupno 2 (dva) dobitnika će osvojiti “Elviton” tenisice za vrtić i školu iz kolekcije Planet obuća,
svaki po 1 (jedan) par veličine od 21-45 po njihovom izboru. Šifre artikala su 257019, 257020,
257021, 255014, 255035, 255039 prema odabiru dobitnika. Dobitnici Natječaja nemaju pravo
zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada
je neprenosiva. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema
Dobitnicima nagrada.


KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU


Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je kreativnim opisom dopuniti zadanu rečenicu
(Želim da mi nova školska godina done

 

PRIREĐIVAČ I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA


Priređivač NINA COMMERCE d.o.o. (dalje u tekstu: Organizator), Slavonska avenija 19a,
10000 Zagreb, OIB: 68752705507 organizira nagradni natječaj u svrhu promocije
Organizatorovih usluga i proizvoda.


NAGRADE


Ukupno 2 (dva) dobitnika će osvojiti “Elviton” tenisice za vrtić i školu iz kolekcije Planet obuća,
svaki po 1 (jedan) par veličine od 21-45 po njihovom izboru. Šifre artikala su 257019, 257020,
257021, 255014, 255035, 255039 prema odabiru dobitnika. Dobitnici Natječaja nemaju pravo
zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada
je neprenosiva. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema
Dobitnicima nagrada.


KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU


Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je kreativnim opisom dopuniti zadanu rečenicu
(Želim da mi nova školska godina donese...) ispod Facebook objave na Planet obuća Facebook
stranici (https://facebook.com/planetobuca/) s oznakom NAGRADNI NATJEČAJ koja se odnosi
na nagradni natječaj. Žiri Organizatora odabrat će ukupno 2 (dva) dobitnika prema kriteriju
najkreativnijeg odgovora.


TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA


Nagradni natječaj se održava od 10.08.2022. do 21.08.2022. do 23:59 sati. Dobitnici će biti
objavljeni u ponedjeljak 22.08.2022. u komentaru objave nagradnog natječaja na facebooku
Planet obuće.


KAKO PREUZETI NAGRADU


Nakon proglašenja Dobitnika u komentaru nagradnog natječaja na facebooku Planet obuće,
Dobitnici se moraju javiti u inbox Planet obuće u roku od 48 sati, radi preuzimanja nagrade. O
načinu preuzimanja nagrade Dobitnici će biti obaviješteni naknadno.


SUDIONICI


Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi punoljetni građani Republike Hrvatske s
prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja, osim natjecatelja
koji su u proteklih 60 dana osvojili nagrade na društvenim mrežama (IG, FB) organizatora.
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Organizatora, kao niti jedna
druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja te članovi njihovih užih
obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).


ODRICANJE OD PRAVA


Sudionik natječaja prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži Organizatoru, pohrane i koriste u
svrhu dostave ili preuzimanja nagrade sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.
Sudjelovanjem u natječaju sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke
osobnih podataka može koristiti i procesuirati podatke u svrhu provođenja natječaja. Voditelj
zbirke osobnih podataka kao i administrator instagram stranice/aplikacije u kojoj se provodi
natječaj, rukovat će podacima prema standardima koje propisuje Zakon o zaštiti osobnih
podataka.
Davanje podataka za ovaj natječaj je dobrovoljno. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti
ili ustupiti podatke trećim osobama. Podaci Sudionika brišu se po završetku natječaja i neće se
koristiti u druge svrhe. Sudionik nije ovlašten potraživati nikakvu naknadu povezanu sa
sudjelovanjem u Natječaju, korištenjem softvera, upotrebom web stranica i ostalim aktivnostima
povezanima s Natječajem, osim one propisane ovim Pravilima. Natječaj Organizatora ni na koji

način nije sponzoriran, podržan, upravljan ili povezan s instagramom i ovim Pravilnikom
naglašava se da instagram ne snosi nikakvu odgovornost povezanu s Natječajem.


ODGOVORNOSTI I PRAVA TREĆIH OSOBA


Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši
autorska prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba. Organizator ima pravo takve sadržaje
ukloniti bez obrazloženja. Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje
koji prema njegovom sudu predstavljaju vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.
Pod prijavama s neprimjerenim sadržajem naročito će se smatrati, ali se ne ograničavaju na
sljedeće:
· prijave koje sadržavaju nasilje ili naznake nasilja · prijave seksualnog sadržaja ili naznaka koje
bi mogle upućivati na seks ili nasilje · prijave koje podrazumijevaju ili ukazuju na kršenje
autorskih prava i srodnih prava, prava intelektualnog vlasništva · sadržaj koji je protivan Ustavu
RH, zakonima Republike Hrvatske, moralu društva · sadržaj koji ukazuje na rasnu, nacionalnu,
vjersku ili drugu netrpeljivost itd.


DISKVALIFIKACIJA


Organizator će pregledati sve prijavljene komentare i zadržava pravo u bilo kojem trenutku
diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima ako:
· natjecatelj prekrši ova pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti ·
natjecatelj ne odgovori na upit Organizatora o kontakt podacima u roku od 48 sati · natjecatelj
prijavi fotografiju čija autorska prava ne polaže · prijavljeni komentar se ne pridržava teme
nagradnog natječaja · prijavljeni komentar je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja · komentar na bilo
koji način izražava (ili omalovažava) tuđa vjerska i politička uvjerenja · komentar lažno
prezentira ljude, tvrtke ili proizvode · komentar prikazuje (ili je i sam) sadržaj koji nije u skladu sa
zakonom.


PREKID NATJEČAJA


Organizator može prekinuti Natječaj uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle
predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih
poremećaja na tržištu ili kod Organizatora.