Pravilnik nagradnog natječaja “Kako ste upoznali ljubav svog života”

Pravilnik nagradnog natječaja “Kako ste upoznali ljubav svog života”

 

Planet obuća·8.2.2022.

PRIREĐIVAČ I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Priređivač NINA COMMERCE d.o.o. (dalje u tekstu: Organizator), Slavonska avenija 19a, 10000 Zagreb, OIB: 68752705507 organizira nagradni natječaj u svrhu promocije Organizatorovih usluga i proizvoda.

 

NAGRADE

Ukupno 1 dobitnik će osvojiti “Nina fashion” modnu torbicu sa srcem (šifra 255208_5-5101) iz kolekcije Planet obuće. Dobitnik Natječaja nema pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada je neprenosiva. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema Dobitniku nagrade.

 

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je napisati kratku priču na temu “Kako ste upoznali ljubav svog života” ispod Facebook objave na Planet obuća Facebook stranici (https://facebook.com/planetobuca/) s oznakom NAGRADNI NATJEČAJ koja se odnosi na nagradni natječaj.

 

Pobjednik se određuje na temelju najviše lajkova za svoju priču: priča s najviše lajkova osvaja nagradu.  Žiri Organizatora odabrat će ukupno 1 (jednog) dobitnika.

 

 

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj se održava od 08.02.2022. do 13.02.2022. do 23:59 sati. Dobitnik će biti objavljen u ponedjeljak 14.02.2022. u komentaru objave nagradnog natječaja na facebooku Planet obuće.

 

KAKO PREUZETI NAGRADU

Nakon proglašenja Dobitnika u komentaru nagradnog natječaja na facebooku Planet obuće, Dobitnik se mora javiti u inbox Planet obuće u roku od 48 sati, radi preuzimanja nagrade. O načinu preuzimanja nagrade Dobitnik će biti obaviješten naknadno.

 

SUDIONICI

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi punoljetni građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja, osim natjecatelja koji su u proteklih 60 dana osvojili nagrade na društvenim mrežama (IG, FB) organizatora. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Organizatora, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja te članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

 

ODRICANJE OD PRAVA

Sudionik natječaja prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži Organizatoru, pohrane i koriste u svrhu dostave ili preuzimanja nagrade sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Sudjelovanjem u natječaju sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka može koristiti i procesuirati podatke u svrhu provođenja natječaja. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i administrator instagram stranice/aplikacije u kojoj se provodi natječaj, rukovat će podacima prema standardima koje propisuje Zakon o zaštiti osobnih podataka.

Davanje podataka za ovaj natječaj je dobrovoljno. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Podaci Sudionika brišu se po završetku natječaja i neće se koristiti u druge svrhe.

Sudionik nije ovlašten potraživati nikakvu naknadu povezanu sa sudjelovanjem u Natječaju, korištenjem softvera, upotrebom web stranica i ostalim aktivnostima povezanima s Natječajem, osim one propisane ovim Pravilima. Natječaj Organizatora ni na koji način nije sponzoriran, podržan, upravljan ili povezan s instagramom i ovim Pravilnikom naglašava se da instagram ne snosi nikakvu odgovornost povezanu s Natječajem.

 

ODGOVORNOSTI I PRAVA TREĆIH OSOBA

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši autorska prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba. Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja. Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji prema njegovom sudu predstavljaju vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Pod prijavama s neprimjerenim sadržajem naročito će se smatrati, ali se ne ograničavaju na sljedeće:

  • prijave koje sadržavaju nasilje ili naznake nasilja · prijave seksualnog sadržaja ili naznaka koje bi mogle upućivati na seks ili nasilje · prijave koje podrazumijevaju ili ukazuju na kršenje autorskih prava i srodnih prava, prava intelektualnog vlasništva · sadržaj koji je protivan Ustavu RH, zakonima Republike Hrvatske, moralu društva · sadržaj koji ukazuje na rasnu, nacionalnu, vjersku ili drugu netrpeljivost itd.

 

DISKVALIFIKACIJA

Organizator će pregledati sve prijavljene komentare i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima ako:

  • natjecatelj prekrši ova pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti · natjecatelj ne odgovori na upit Organizatora o kontakt podacima u roku od 48 sati · natjecatelj prijavi fotografiju čija autorska prava ne polaže · prijavljeni komentar se ne pridržava teme nagradnog natječaja · prijavljeni komentar je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja · komentar na bilo koji način izražava (ili omalovažava) tuđa vjerska i politička uvjerenja · komentar lažno prezentira ljude, tvrtke ili proizvode · komentar prikazuje (ili je i sam) sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.

 

PREKID NATJEČAJA

Organizator može prekinuti Natječaj uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih poremećaja na tržištu ili kod Organizatora.